:)

:)
“You are the sky and everything else – it’s just the weather.”

Friday, June 24, 2011

Dari saudara kepada saudara...

Semua yang mengaku Tuhan kami Allah yang Esa di setiap ceruk rantau bumi ini adalah saudara saya, mereka itu yang bertauhid kepada Tuhan yang menentukan hidup dan mati mereka. Katakan! bahawa kami mahu bebas dari perbudakan sesama makhluk dan dari para pemuja thaghut dengan penamaan yang belum pernah Tuhan ajarkan kepada hamba-hambaNya!.Tolong jangan kaburi kebenaran dengan maksud yang bathil dan membawa natijah kebathilan! serta kemenangan kepada musuh-musuh Rasulillah s.a.w! . Saksikanlah dalam rentetan sejarah bahawa setiap seorang penzalim itu mesti tumbang! mereka tidak akan terlepas dari "tangan Tuhan" di dunia dari azab yang mereka tidak sangka-sangka dan di akhirat bahkan lebih parah lagi!. Hidup dan mati adalah ketentuan Allah!.
No comments:

Post a Comment